DOTACE

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

a další naše služby

Zařízení dotací, energetické audity, PENB

Zajišťujeme zpracování kompletní dokumentace a administrace žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám a dalších dotačních titulů.

Zpracujeme pro Vás odborný posudek - projektovou dokumentaci a energetický posudek pro všechny oblasti podpory:

  • Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení, výměna oken atd.).

  • Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní domy).

  • Efektivní využití zdrojů energie (kotle a krbová kamna na biomasu, TČ, solární systémy).

 

Poskytujeme úvodní konzultaci zdarma - posouzení Vašeho záměru dle dotačních podmínek a stanovení reálné výše dotace. Výsledkem je technická, energetická a ekonomická optimalizace opatření.

V oboru dotací a odborných posudků působíme již řadu let se stoprocentní úspěšností.

Máte-li zájem, zašleme Vám individuální cenovou nabídku.

Oceňování nemovitostí a posouzení technického stavu budov

Pořízení nemovitosti může být vzrušující počin, ale jistě se nejedná o levnou záležitost.

Pokud se rozhodujete o koupi starého domu nebo plánujete rekonstrukci starší nemovitosti, nechte nás nemovitost projít a odborně zhodnotit. Na základě této prohlídky Vám zpracujeme posudek o technickém stavu s návrhem nejefektivnějšího řešení rekonstrukce.

Nebo Vás naopak zajímá reálná cena nemovitosti na trhu před jejím prodejem/zakoupením?

Zpracujeme Vám odhad ceny na základě tržních principů. Tržní ocenění provádíme pro byty, rodinné domy, chaty, garáže, pozemky, bytové domy, kanceláře.

Inženýring

Zajistíme pro Vás veškerou administrativu spojenou s Vaším plánovaným projektem.

Vyřizujeme územní rozhodnutí, stavební povolení, vč. zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, kolaudace, poradenství apod.

Čas má dnes velkou cenu, a proto si myslíme, že je příjemnější jej trávit s rodinou, než běháním od úřadu k úřadu.

Koordinátor BOZP

Smyslem Koordinátora BOZP na staveništi je vzájemná koordinace všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou. 

Pokud Vaše stavba vyžaduje koordinátora BOZP v souladu s § 14 a  § 15 zákona 309/2006 Sb., případně si nejste jistí, zda je Vaši povinností zajistit na stavbě koordinátora BOZP, obraťte se na nás a my Vám s tímto pomůžeme.

STAVARO - SPOL. S.R.O.

tel. +420 728 947 630

      +420 731 116 876

Praha 9 - Vysočany,

Jandova 10/3, 190 00

IČO: 054 31 638

DIČ: CZ05431638