TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Stavba rodinného domu nebo i jakákoli jiná stavba si zaslouží kvalitu, za kterou platíte.

Proto mít technický dozor je dnes takřka nutností. Průběžnou kontrolou stavebních prací, dodávek materiálů, dodržováním projektové dokumentace včetně návrhů úspornějších a technicky vhodnějších řešení, kontrolou technologických postupů, finanční stránky stavby až výběrem samotného dodavatele docílíte kvalitního bydlení.

Naší hlavní doménou, samozřejmě mimo standardní stavby, jsou domy nízkoenergetické a pasivní (100% úspěšnost získání dotace z programu NZÚ), které vyžadují detailní znalost problematiky energeticky úsporných staveb, praktickou zkušenost a komplexní erudovanost technického dozoru, který dohlíží na kvalitu a má vliv na konečný výsledek.

Díky kvalitní práci technického dozoru můžete ušetřit nejen Vaše finanční prostředky, ale i Váš drahocenný čas.

STAVARO - SPOL. S.R.O.

tel. +420 728 947 630

      +420 731 116 876

Praha 9 - Vysočany,

Jandova 10/3, 190 00

IČO: 054 31 638

DIČ: CZ05431638